Innowasiýalar hakyky dünýä bilen gabat gelýän yeri

ÖKDE – kreatiwe akylly çemeleşýän köpugurly kompaniýa. Biz maglumat tehnologiýalaryny ulanmak bilen işewürligi optimizirlemek üçin toplumlaýyn hyzmatlary edýäris.

Biziň hyzmatlarymyz

Maslahat beriş Autsorsing

1C çözgütleri esasynda awtomatlaşdyrma

Web-saýtlary, programmalary döretmek we ösdürmek

Logo Tiger 3 esasynda awtomatlaşdyryş

ÖKDE rec

ÖKDE jaý

ÖKDE Freelance

Terjimeler

ÖKDE – bu döredijilikli çemeleşme we döwrebap ideýalar.

Biz bilen işlemek düýbünden başgaça işlemegi aňladýar. Her bir müşderi bilen iş gatnaşyklaryna täzeçe garaýyş, özara ynam we müşderilerimize ýokançly energiýa getirýäris. ÖKDE-de özümizi toparyňyzyň dowamy hökmünde görýäris. Size iň gowy çözgütleri tapmak üçin ýadawsyz işleýäris.

Biz bilen bir taslama başlamak isleýärsiňizmi?