Android we iOS üçin web-saýtlaryny we mobil programmalary döretmek we ösdürmek

Islendik çylşyrymly we göwrümli onlaýn dükanlary işläp düzýäris we goldaýarys. Diňe saýtlary döretmek bilen çäklenmän, Internet ulgamyndaky müşderiler bilen netijeli aragatnaşyk saklamagy üpjün edýän doly hukukly digital-ulgam gurmak.

Taslamalaşdyrmak meselelerine uly üns berýäris:

Standart funksiýalar toplumy bilen kiçiräk taslamalardan başlap, ekstremal ýüklenmelere çydap bilýän özboluşly gurallar bilen iri söwda meýdançalaryna çenli.

Tejribämiz islendik çylşyrymlylykdaky döwrebap taslamalary döretmäge mümkinçilik berýär: web-programmalar, internet-dükanlar, portallar, marketpleýsler we ş.m.

iOS we Android üçin programmalary işläp taýýarlamakda we döretmekde ýöriteleşýäris. Häzirki zaman taslamalaşdyrmak ýörelgelerini iň täze tehnologiýalar bilen birleşdirip, işewürlik proseslerini ýönekeýleşdirýän we müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak üçin täze mümkinçilikleri açýan mobil çözgütleri hödürleýäris.

Biz bilen bir taslama başlamak isleýärsiňizmi?